Cookies & privacy policy

Cookies

We gebruiken cookies op onze website om een goede werking te garanderen.
U kan er voor kiezen om analytische cookies uit te schakelen.

Noodzakelijke cookies voor een goede werking van onze website.

Anonieme statistieken die het surfgedrag registreren.


Privacy policy

Privacy policy voor Het Broekventje bv, eigenaar van parkvancambrinus.be

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van parkvancambrinus.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op parkvancambrinus.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 1 (één) jaar na uw laatste interactie op onze website. Wij zijn verplicht om alle administratie gedurende deze periode te bewaren omwille van administratieve, wettelijke en beveiligingsdoeleinden. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt en niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Onze partners staan in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.  Zij voorzien databases van de nodige encryptie, treffen beveiligingsmaatregelen op hardware niveau en hebben tevens een beveiligingsbeleid in verband met toegang tot hun locaties.

Procedure datalek

Indien er zich een datalek of diefstal van data voordoet, verwittigen wij onderstaande instanties om zo het lek en/of de diefstal te beperken.
- Politie
- Gegevensbeschermingsautoriteit
- De desbetreffende partner waar de data opgeslagen stond
- De gedupeerden

Bij een datalek of diefstal van data treffen wij de nodige maatregelen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Vermits Het Broekventje BV slechts over een beperkte set aan persoonsgegevens beschikt, is het verplicht melden binnen de 72 uur bij Gegevensbeschermingsautoriteit niet verplicht.

Uw rechten over uw persoonsgegevens

U hebt steeds het recht tot inzage in uw persoonsgegevens.  Op eenvoudige aanvraag kan u via email inzicht krijgen in uw persoonsgegevens.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Het Broekventje bv en specifiek parkvancambrinus.be, kun u ons benaderen via het contactformulier op deze website.

Monitoren gedrag bezoeker

parkvancambrinus.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

parkvancambrinus.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door parkvancambrinus.be te beïnvloeden.

Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. parkvancambrinus.be kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van parkvancambrinus.be.

Deze privacy policy is deels gegenereerd door privacypolicygenerator.be.

Onze website maakt gebruikt van cookies.

Mogen we (anoniem) statistieken verzamelen?